Με το που έγινα διαχειριστής στο Candy Crush Jelly Wiki, έχω κολλήσει εκεί και δεν μπορώ να πάρω ενδιαφέρων για εδώ. Θέλω άλλος χρήστης να επεξεργάσει τα Wiki μας