Το Tropical Wiki πήρε νέα επέκταση. Το Φίλτρο κατάχρησης. Όσοι θέλουν μια δοκιμή, να αιτήσετε μόλις εδώ την νέα ομάδα με όνομα Επανεξεταστές Φίλτρου Καταχρήσεων(Abuse Filter Editors) και έχει τα εξής δικαιώματα:

  • Τροποποίηση φίλτρων καταχρήσεων (abusefilter-modify)
  • Να μην επηρεάζεται από τα όρια ρυθμού (noratelimit)
  • Πραγματοποίηση ενεργειών που ενεργοποιούν CAPTCHA χωρίς να χρειάζεται πέρασμα από το CAPTCHA (skipcapthca)
  • ΣΥΝ μπορείτε να την αφαιρέσετε από τον εαυτό σας αν δεν ενδιαφέρεστε πια στην νέα μας δυνατόυητα.

Αν δεν τα πάτε καλά, θα σας την αφαιρέσουμε ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καλό ξεκίνημα HM100 (talk) 09:33, 21 Φεβρουαρίου 2016 (UTC)