Πολύ λένε πως δεν θέλει επεξεργασία. Του έκανα ένα Lock αλλά θέλω και Removal. Τι θα γίνει με αυτό;