Το Alpha Penativa, έχει ένα παραχωρημένο Skin(Palm). Να βγει σε Brike αμέσως.