Το MonoBook έχει σφάλμα και έχει λάθος υπόβαθρο. Στον ονοματοχώρο ρυθμήσεων και λημμάτων βγάζει 0-6. Κάτι πρέπει να γίνει.