Οι αυτοεπιβαιβεωμένοι έχουν τέτοιο δικαίωμα. Αν κάνουν 10 επεξεργασίες και περάσουν 120 δευτερόλεπτα, θα είναι τέλιο.