Η API σελίδα Samsung είναι άδεια και δεν έχει καμία σελίδα παρά μία κενή API. Τι θα γίνει με αυτό;